Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Aikibaits.lt elektroninės parduotuvės, kurią valdo UAB “Pajūrio verslo idėjos” įmonės kodas 302678611, registracijos adresas Miško 3-36, Kretinga, atstovaujama direktoriaus Artūro Sabaliausko ir veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – “Pardavėjas”), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“)

2. Sutarties galiojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šiose taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų savo duomenų patikimumą ir tikrumą.

3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, vykdomus elektroninėje parduotuvėje.

3.4. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie visus savo duomenų pasikeitimus savo registracijos formoje, t.y. nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, apie tai pranešdamas pardavėjai raštu per 24h.

3.6. Pirkėjas negali be pateisinančios priežasties atsisakyti priimti užsakytas prekes. Jeigu taip atsitinka, pirkėjas pats turi padengti visas siuntimo išlaidas.

3.7. Pirkėjas sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje ir jų laikysis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus Pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę.

4.2. Jeigu sutartis nenumato ko kita, Pardavėjas privalo perduoti daiktus kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kokia buvo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

4.3. Pardavėjas, atsiradus ypatingoms aplinkybėms , turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias taisykles.

4.6. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.7. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.8. Pardavėjas sudaro visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

5.1. Prekės užsakomos elektroninėje parduotuvėje www.aikibaits.lt.

5.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas pildo užsakymo anketą (formuoja užsakymą), apmoka už prekes pervesdamas pinigus bankiniu pavedimu, mokant per mokėjimo sistemą “Paysera”, „PayPal“ arba sumokant grynais pinigais.

5.3. Apie užsakymo patvirtinimą bei užsakytas prekes Pirkėjas informuojamas užsakymo anketoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

5.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina.

5.5. Prekių pristatymo kaina skaičiuojama kiekvienam pirkimui atskirai. Tai automatiškai atlieka sistema. E- parduotuvė www.aikibaits.lt  pasilieka teisę koreguoti pristatymo kainą.

7. Prekių kokybės garantija ir nekokybiškų ar nepatikusių prekių grąžinimas

7.1. Visoms e-parduotuvės www.aikibaits.lt  parduodamoms prekėms suteikiama tokia prekių kokybės garantija, kurią suteikia parduodamų prekių gamintojai. Priklausomai nuo prekės specifikos, ji gali būti skirtinga. Prekės garantinis talonas yra sąskaita-faktūra, kurią gaunate kartu su preke. Dėl nekokybiškų prekių  garantiniu laikotarpiu kreipkitės į UAB “Pajūrio verslo idėjos” administraciją ir mes aptarsime tolimesnius prekių gražinimo ar pakeitimo veiksmus.

7.2. Pristatytas nekokybiškas prekes Jūs be jokių papildomų sąlygų galite grąžinti e-parduotuvei „www.aikibaits.lt “. Nekokybišką prekę per 7 kalendorines darbo dienas įsipareigojame pakeisti kokybiška ir tinkama eksploatuoti preke. Nesant tokiai galimybei Jums bus grąžinti sumokėti pinigai už prekes bei pristatymo išlaidos.

7.3. Visas prekes per 24h nuo gavimo galite grąžinti arba pakeisti į kitą prekę. Apie grąžinimą per 24h informuokite www.aikibaits.lt e-parduotuvės administraciją paruotuvėje nurodytais kontaktais, mes susieksime su Jumis bei aptarsime kaip bus vykdomas prekių grąžinimas. Prekes pristatomos ir grąžinamos tik per siuntų tarnybą.

7.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) bei negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5. Grąžinamos prekės turi būti tinkamai supakuotos į papildomą dėžę, ant dėžės (ne tiesiai ant prekės ar prekės pakuotės) užklijuotas Pardavėjo adresas. Pinigai grąžinami Pirkėjui po to, kai įvertinama, ar grįžusi prekė atitinka visas grąžinimo sąlygas. Atsakymas dėl pinigų grąžinimo pateikiamas el.paštu arba telefonu įvertinus prekę. Prekei neatitikus grąžinamos prekės aprašymo pinigai negrąžinami.

7.6. Pirkėjui už papildomą mokestį prekė grąžinama. Jeigu grąžinama prekė, kurią perkant pirkėjas gavo išskirtines sąlygas įsigyti antrą prekę, iš grąžinamos prekės vertės atimama dovanos vertė.

7.7. Už kokybiškų prekių grąžinimą ar keitimą pristatymo mokestį moka Pirkėjas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pardavėjas išsiunčia prekes tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas, jeigu nėra susitarta kitaip.

8.2. www.aikibaits.lt e-parduotuvėje esančios prekės išsiunčiamos kurjeriu Pirkėjui per 1-5 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos.

8.3. Pirkėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei kartu su kurjeriu užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą .

9. Informacijos siuntimas 

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje parduotuvėje www.aikibaits.lt esančiais kontaktais.

10. Privatumas

Visa Pirkėjo informacija įvesta i www.aikibaits.lt elektroninę parduotuvę yra privati, todėl jokia Pirkėjo pateikta informacija nebus viešai publikuojama ar platinama be Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informacija teisėsaugos institucijoms, jei tai nepažeidžia LR įstatymų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

11.2.  Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

11.3.  Visi tarp Kliento ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.